TELEFON

+90 (850) 466 01 56

E-POSTA

info@ikondanismanlik.com

İkon Danışmanlık

Anket Eğitimi

anketanalizegitimleriAnket Hazırlama ve Anket Analizi (Kurumsal eğitimdir) Aşağıdaki eğitimlerimiz kalite begelendirme eğitimleri kapamında ya da özel grup istekleriyle verdiğimiz eğitimlerdir:

Eğitim 1 :Anket Tasarımı Amaç; Katılımcıların anket türlerini ,hangi araştırmada ne tür anket kullanılacağını ,soru ve üslup bilgisini detaylarıyla öğretmek. İçerik;

1. Temel kavramlar: 1. Ölçek Türleri 2. Temel İstatistik Bilgisi

2. Anket Türleri: 1. Klasik anketler 2. likert türü anketler

3. Soru Türleri: 1. Soruda üslup 2. Soruda anlam 3. Soruda algı

4. Uygulamalı Örnekler: 1. Memnuniyet ve Tutum anketleri 2. Klasik anket örnekleri

Eğitim 2 : Anket Analizi SPSS Çözümlü İstatistiksel Analiz Teknikleri Eğitimi Amaç Katılımcıların temel ve ileri istatistik analiz tekniklerini öğrenmesini sağlamak ve katılımcılara söz konusu analizlerin SPSS istatistik programında nasıl gerçekleştirildiğini ve yorumlandığını uygulamalı olarak göstermek. İçerik

1. Temel Kavramlar: 1. Ölçek Türleri 2. Temel İstatistik Bilgisi 3. Normal Dağılım

2. İstatistik Analize Giriş: 1. SPSS’te Veri Girişi ve Yönetimi 2. Tanımlayıcı Analizler

3. Parametrik Analizler: 1. Varyans Analizleri 2. z Testi 3. t Testi 4. ANOVA 5. MANOVA 6. Korelasyon Analizi 7. Regresyon Analizi 8. Çoklu Regresyon 9. Hiyerarşik Regresyon 10. Lojistik Regresyon 11. Diskriminant Analizi 12. Faktör Analizi 13. Kümeleme Analizi

4. Non-Parametrik Analizler: 1. Ki-kare 2. Mann-Whitney U 3. Kruskal Wallis 4. Wilcoxon ve McNemar 5. Kolmogorov Smirnov